PIRKIMO TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos
Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir UAB „Serda” (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
 
2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas
Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. Sutartis galioja iki visiško pagal šios sutarties taisykles pareigų įvykdymo. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma UAB „Serda“ el. parduotuvėje.
 
3. Pirkėjo teisės ir pareigos
3.1. Vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
3.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos, vadovaujantis 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.3. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.
3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti ir apie tai pranešti.
3.5. Jeigu Pirkėjui nepatinka prekių forma, dydis, spalva, modelis, komplektacija ar kt., prekes grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.
3.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.
 
4. Pardavėjo teisės ir pareigos
4.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve.
4.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti el. parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
4.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.4. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.5. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu.
4.6. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pristatyti užsakytos prekės, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, stengtis kuo greičiau užsakyti ir pristatyti reikiamą prekę suderinus su Pirkėju, jeigu tai įmanoma.
4.7. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo.
4.8. Nutraukus sutartį per 7 dienas, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti pinigus už grąžinamą tvarkingą prekę per 7 dienas.
 
5. Prekių pristatymas
5.1. Prekes per 1–3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes pristato kurjerių tarnyba.
5.2. Gavęs prekių siuntą, Pirkėjas kartu su vežėju privalo patikrinti, ar siunta nepažeista. Jeigu prekių siunta buvo pažeista, Pirkėjas privalo pažymėti prekių perdavimo – priėmimo dokumente (važtaraštyje). Priėmus prekes ir pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentą (važtaraštį) be pastabų, patvirtinama, kad prekių siunta nebuvo pažeista ir tinkamai pristatyta.
5.3. Prekių pristatymo kaina priklauso nuo siuntos svorio. Stambiagabaričių prekių pristatymo kaina taip pat priklauso ir nuo tūrio. Galutinė kaina pranešama ir suderinama su Pirkėju el. paštu arba telefonu.
5.4. Prekės pristatomos užsakymo duomenų lape nurodytu adresu. Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas neatsako ir netikrina, ar prekes atsiima būtent užsakyme nurodytas asmuo. Tai yra Pirkėjo atsakomybė.
 
6. Prekių grąžinimas
6.1. El. parduotuvėje įsigytų prekių grąžinimas vyksta, remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 2001 m. rugpjūčio 17 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšių priemones, taisyklių patvirtinimo“ ir 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.
6.2. Prekes, kurios Pirkėjui nepatinka dėl formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektacijos, Pardavėjas pakeičia arba priima atgal per 14 dienų nuo prekių pristatymo dienos UAB „Serda“ parduotuvėje, esančioje Kalvarijų 204B,LT-08200,Vilniuje. Prekių pristatymo išlaidos negrąžinamos. Nepatikusias prekes Pirkėjas grąžina savo transportu arba apmoka grąžinimo išlaidas.
6.3. Pirkėjui nusprendus nutraukti sutartį ir informavus apie tai Pardavėją, Pirkėjas praranda teisę naudotis preke nuo pranešimo išsiuntimo datos. Pranešimo išsiuntimo data ir laikas nustatomas pagal Pirkėjo pranešimo išsiuntimo laiką. Jei nustatoma, kad prekė buvo vartota (naudota) po pranešimo išsiuntimo, Pardavėjas turi teisę atsisakyti nutraukti sutartį.
6.4. Pirkėjas gali pasinaudoti prekių grąžinimo teise, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Grąžinamos prekės privalo būti visiškai sukomplektuotos. Už visišką daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekės nėra visiškai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas arba jo atstovas gali atsisakyti priimti grąžinamas prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
6.5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, atitinkamai sumažinti prekės kainą arba grąžinti už prekes bei jų pristatymą sumokėtus pinigus per 7 dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti originalią prekės sąskaitą faktūrą bei užpildytą ir pasirašytą grąžinimo formą, kurioje turi būti nurodyta prekių grąžinimo priežastis.
 
7. Atsakomybė
7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
7.2. Už pirkimo – pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis el. parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
7.3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą trečiosioms šalims. Jeigu trečiosios šalys naudojasi Pirkėjo registracijos duomenimis, už trečiosios šalies atliktus veiksmus atsako Pirkėjas.
7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo el. parduotuvėje esančias nuorodas.
7.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.
 
8. Informacijos siuntimas
8.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.
8.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.
 
9. Baigiamosios nuostatos
Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.